Brain Activity Training

Om het hoofd er altijd bij te houden

Neurofeedback training

Wat is neurofeedback?

Neurofeedback is een veilige manier om stabiliteit en balans in de hersengolven te creëren, zodat veel lichamelijke en psychische klachten kunnen verminderen. Met neurofeedback wordt het zelfherstellend vermogen van de hersenen geactiveerd.

Wat gebeurt er in onze hersenen?

Opname van informatie of gewaarwording.
Verwerking van informatie of perceptie.
Analyseren van de informatie en identificatie.
Reactie op de informatie.
Dit gebeurt door middel van neuronen.

Neuron in beeld

Wat zijn Neuronen?

Neuronen zijn het basiselement of zenuwcel in de hersenen. Zij geven informatie door d.m.v. neurotransmitters. Informatiegeleiding is een electrochemisch proces; dit is te meten door elektroden op het hoofd te plaatsen. Deze worden door middel van een EEG of QEEG als hersengolven geregistreerd.

QEEG, activiteit in de hersenen zichtbaar.

© 2012, Lita Ponsen.