Brain Activity Training

Om het hoofd er altijd bij te houden

Erkenning en vergoeding

Neurofeedback wordt erkend door het Nederlands Instituut voor Psychologen en Psychiatrie; sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden het in het aanvullende pakket.
Neurofeedback wordt soms ook vergoed in het kader van reïntegratie; informeer hiernaar bij het UWV.

© 2012, Lita Ponsen.